Djania Prihartini, S.Pd.
NIK: -
NIP: -
NUPTK: 2459757657300012
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: -
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Kimia
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Kimia
Alamat : -

-
-
-