Afifah Ruwaidah, S.Pd.
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: -
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru PKWU/Laboran
Alamat :